Nuestros ponentes

Expertos de renombre internacional proporcionan información de máximo interés, lo que constituye una oportunidad incomparable para aprender, inspirarse y compartir experiencias con otros expertos y profesionales de la odontología

País: Suecia

Övertandläkare Per Häger

Per Häger är övertandläkare och specialist i protetik. Han arbetar vid Specialistkliniken för Oral Protetik i Karlstad. Han examinerades som tandläkare i Umeå 1987 och utbildade sig till specialist i protetik 2002-2005. Utbildningen utfördes i huvudsak vid Brånemarkskliniken i Göteborg. Han har skrivit kapitlet “Implantatretinerade proteser” på internetodontologi.se och gett internetbaserade kurser i protetisk terapiplanering. Per är medförfattare till en vetenskaplig publikation om implantatbroar i maxillan och en om bondade helkeramiska konstruktioner. Han anlitas ofta som föreläsare inom olika delar av det protetiska ämnesområdet. Det stora intresset ligger dock i kliniken, och speciellt i terapiplanering och genomförande av behandling i kollapsade bett och slitagefall.Ver los cursos de este ponente