Unsere Referenten

International renommierte Experten ermöglichen einen interessanten Informationsaustausch – eine einmalige Gelegenheit zu lernen, Erfahrungen auszutauschen und andere Experten und Zahnärzte zu inspirieren

Land: Schweden

Övertandläkare Per Häger

Per Häger är övertandläkare och specialist i protetik. Han arbetar vid Specialistkliniken för Oral Protetik i Karlstad. Han examinerades som tandläkare i Umeå 1987 och utbildade sig till specialist i protetik 2002-2005. Utbildningen utfördes i huvudsak vid Brånemarkskliniken i Göteborg. Han har skrivit kapitlet “Implantatretinerade proteser” på internetodontologi.se och gett internetbaserade kurser i protetisk terapiplanering. Per är medförfattare till en vetenskaplig publikation om implantatbroar i maxillan och en om bondade helkeramiska konstruktioner. Han anlitas ofta som föreläsare inom olika delar av det protetiska ämnesområdet. Det stora intresset ligger dock i kliniken, och speciellt i terapiplanering och genomförande av behandling i kollapsade bett och slitagefall.Alle Kurse des Referenten anzeigen