Nos conférenciers

Ce sont des experts mondialement reconnus qui transmettent leur savoir avec passion, offrant une opportunité unique d’apprendre, de partager et de se perfectionner pour tous les spécialistes et professionnels du dentaire.

Pays: Suède

Robert Nedelcu

Robert tog sin tandläkarexamen 1999 och erhöll 2012 sin specialistkompetens i Oral Protetik vid Karolinska Institutet. Han delar sin tid mellan Karlakliniken, Stockholm och doktorandstudier inom Digital Protetik & Kirurgi vid Uppsala Universitet, avdelningen för Plastik- och Käkkirurgi, Akademiska Sjukhuset. Forskningen är kliniknära och avser utvärdera intraorala scanners i kombination med virtuell planering inom oral protetik och käkkirurgi. Robert har flera års erfaranhet av utbildning av tandläkarstuderande och handledning av blivande specialister. Robert har anlitats som föreläsare och kursgivare internationellt och är medlem av Nobel Biocare Advisory Board.

received his DDS from Karolinska Institutet in 1999 and completed a specialization in Oral Prosthetics in 2012. He is a senior clinical consultant in private practice and is undertaking Doctoral research in Digital Dentistry at Uppsala University, Department of Plastic and Maxillofacial Surgery. The topic of the research being clinical evaluation of intraoral scanners,virtual planning and associated CAD/CAM processes. He has experience in training both undergraduates as well as future specialists and lectures frequently for the industry and several educational bodies. Dr Nedelcu is a member of the Nobel Biocare Expert Advisory Board.Voir toutes les formations de ce conférencier