Nos conférenciers

Ce sont des experts mondialement reconnus qui transmettent leur savoir avec passion, offrant une opportunité unique d’apprendre, de partager et de se perfectionner pour tous les spécialistes et professionnels du dentaire.

Pays: Suède

Käkkirurg Sanjiv Kanagaraja

Tog sin tandläkarexamen vid Odontologen Göteborgs Universitet 1994. 2000 tog han sin odontologie doktorsexamen och blev specialist i käkkirurgi 2006. Sanjiv har varit ansvarig för orthognat och trauma kirurgisk verksamhet på Specialistkliniken för käkkirurgi Odontologen
Göteborg och är medlem i kraniofaciala teamet på Sahlgrenska sjukhuset Göteborg.
Klinikchef sedan 2016. Han har mångårig erfarenhet i rekonstruktion av medfödda missbildningar i ansikte, inklusive rekonstruktion av kraftigt atrofierade maxilla och mandibel.Voir toutes les formations de ce conférencier