Nos conférenciers

Ce sont des experts mondialement reconnus qui transmettent leur savoir avec passion, offrant une opportunité unique d’apprendre, de partager et de se perfectionner pour tous les spécialistes et professionnels du dentaire.

Pays: Belgique

Walter Van Breda

Walter Van Breda specialiseerde zich na zijn tandartsstudie aan de K.U.Leuven verder in de prothetische tandheelkunde. Vervolgens bleef hij op dezelfde afdeling verbonden als instructor van 1990 tot 1995. Vandaag is hij docent aan het instituut voor Osseointegratie van dezelfde universiteit en werkt hij in een groepspraktijk te Antwerpen.Voir toutes les formations de ce conférencier